Product preview: New equipment from New Holland

Discuss this Gallery 1

on Aug 12, 2014

LÒ VI SÓNG SHARP R-20A1
LÒ VI SÓNG SHARP R-20A1
Lò vi sóng Sharp R-20A1(S)VN với dung tích 22 lít, có 5 mức công suất nấu, bảng điều khiển bằng tiếng việt, công nghệ Nhật sản xuất tại Thái Lan.
hai hoai linh

clip hay quá, mọi người vào xem đê

Post new comment
or to use your Farm Industry News ID

Sponsored Introduction Continue on to (or wait seconds) ×